ที่

ผู้จดแจ้ง / เครื่องสำอาง

คำสั่ง

​1

บริษัท บีทีเมด จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 329/2555

​2

บริษัท ไบโอพูล จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 330/2555

​3

บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 331/2555

​4

​บริษัท นีโอแคร์ จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 332/2555

​5

​บริษัท เอซเธติค บาย แอมแพ็ค จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 333/2555

​6

บริษัท ซีเวลเนส จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 334/2555

​7

นายวาทิต สุระสะ

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 400/2560

​8

นางวรรณภา พวงสน

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 113/2561

​9

บริษัท เมจิก สกิน จำกัด

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 114/2561

​10

เครื่องสำอาง PINK MORE NIPPLE PINK CREAM

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 185/2561

​11

นางสาวลินดา อรรถชีพ

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 256/2561

​12

นายนัท กลีบศรี

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 344/2561

​13

เครื่องสำอาง Ami Skincare Night Cream

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 431/2561

​14

บริษัท ไซเอนทิสต์ ควอลิตี้ เอสเธติค จำกัด

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 463/2561

​15

บริษัท เซนต์คาร์ลอส ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 271/2562

​16

นางสาววราพรรณ จิตต์ศิริ

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 340/2562

​17

นางมนัสนันท์ พร้อมพงศทร

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 491/2562

​18

นายวิศรุต เชื้อเมืองพาน

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 499/2562

​19

​เครื่องสำอาง LIPOBELLLA SOLUBLE SERUM

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 534/2562

​20

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนและให้เก็บเรียกคืน

​ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

​21

​เครื่องสำอาง GUNA COLLAGEN และ GUNA MADE

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 154/2563

​22

นายสุรศักดิ์ ใสบริสุทธิ์

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 155/2563

​23

เครื่องสำอาง IVISMILE WIRELESS TEETH WHITENING DEVICE

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 162/2563

​24

นายสุรศักดิ์ ใสบริสุทธิ์

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 196/2563

​25

นางสาวเดือนมีศุก พิสุทธิ์เมธาโชติ

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 228/2563

​26

นายอภิชาติ ปรีย์มาโนช

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 234/2563

​27

นางสาวพัสวี งามประเสริฐ

​คำสั่ง สสจ.ชลบุรี ที่ 87/2563

​28

บริษัท ไอ ฟลอริช จำกัด

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 265/2563

​29

นางสาวกัญญ์ภัสสร ป้อมศรี

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 279/2563

​30

นางสาวเจตนิพัทธ์ เอเนส

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 281/2563

​31

นางสาวสุภาพิมพ์ สารีคำ

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 290/2563

​32

นายตั้ง เทพศร

​คำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 104/2563

​33

นายกิตติพันธ์ รัตน์อนากุล

​คำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 105/2563

​34

นายอาทิตยวัฒน์ พงศ์พันธ์พิพัฒนพร

​คำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 106/2563

​35

นางสาวชุติมา กังแฮ

​คำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 107/2563

​36

เครื่องสำอาง SUNNYDEW HERBAL SKINCARE

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 324/2563

​37

นายนิธิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 340/2563

​38

บริษัท คัซซูติก (ประเทศไทย) จำกัด

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 346/2563

​39

นางโสภิตนภา หลักกลาง

​คำสั่ง สสจ.ขอนแก่น ที่ 144/2563

​40

นายภาภูมิ ธิติภาเจริญ

คำสั่ง สสจ.เชียงราย ที่ 251/2563

​41

​​ชลธิชา กฤตประเสริฐ

​​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 514/2563

​42

นางสาวมณีกานจ์ นาคศรี (เคลียร์ ครีม สกินแคร์)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 129/2564

​43

บริษัท เอ็นริช คอสเมติก จำกัด​

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 475/2565

​44

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็น เนเชอรัลโปรดักส์

​คำสั่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ที่ 262/2565

​45

บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด

คำสั่ง ​สสจ. นครสวรรค์ ที่ 282/2565 

​46

บริษัท คลาสสิค คอสเมติกส์ จำกัด

​คำสั่ง ​สสจ. นครสวรรค์ ที่ 283/2565 

47​

นางสาวปรารถนา เกตุนุต (ซี ดับบิวแอล แล็บ)

​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 651/2565

48

บริษัท นิชพันธ์ จำกัด

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 212/2566

49

บริษัท กูธ จำกัด

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 801/2566

50

บริษัท จูน แลบอราทอรีส์ จำกัด

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 133/2567

51

บริษัท ไฟว์ เอสเธติค จำกัด

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 200/2567