ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

ข้อมูลเกี่ยวกับกอง


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

กลุ่มเครื่องสำอาง : 02 5907273-5

กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่ : 02 5907341

กลุ่มเครื่องสำอางใหม่และนวัตกรรม : 02 590 7139 / 7278

กลุ่มโฆษณาเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย : 02 5907344

กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย (IP-PHONE) : 02 590 7000 ต่อ 70722 / 70728

ฝ่ายบริหารทั่วไป : 02 590 7267 / 7279E-mail : Cosmetic@fda.moph.go.th

Webmail | เว็บไซต์เก่า