ติดต่อเรา

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
อาคาร 5 ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


จดแจ้งเครื่องสำอาง : 02 590 7273-5

พัฒนาระบบ : 02 591 8490

กำหนดมาตรฐาน : 02 590 7472

ตรวจสอบสถานที่จดแจ้ง : 02 590 7139

GMP : 02 590 7139

ตรวจสอบเฝ้าระวัง : 02 590 7277-8

โฆษณา : 02 590 7277-8

E-Mail Address : cosmetic@fda.moph.go.th