คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับที่ 99 (พ.ศ. 2549) การรายงานการผลิต นำเข้าและขายผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟัน ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก
13 เมษายน 2549