คำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอางฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสําอาง
4 พฤษภาคม 2549