การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (40th ASEAN Cosmetic Committee and its related meetings) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 1 มีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567

การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (40th ASEAN Cosmetic Committee and its related meetings) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

คลังรูปภาพ