คำชี้แจงประกอบการพิจารณาใช้ข้อความแสดงสรรพคุณบนฉลากและโฆษณาสำหรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง
18 มีนาคม 2566

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปลดล็อกพืชกัญชา/กัญชงจากยาเสพติดให้โทษและส่งเสริมให้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำข้อความที่แสดงถึงสรรพคุณของน้ำมันหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ส่วนของกัญชา/กัญชงที่ทำให้แห้ง และสารสกัด CBD ที่ได้จากพืชกัญชา/กัญชง ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแสดงสรรพคุณบนฉลากหรือโฆษณาเครื่องสำอาง


    รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >> [NEW] cannabis cosmetic health claim.pdf