คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2547) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผลิตมาจากโค แพะ แกะ (ฉบับที่ 3)
22 มกราคม 2547