ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

ข้อมูลเกี่ยวกับกอง


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

จดแจ้งเครื่องสำอาง : 02 5907273-5

​ตรวจสอบสถานที่ก่อนจดแจ้ง : 02 5907139

​พัฒนาระบบ : 02 5918490

​​GMP : 02 5907139

​​กำหนดมาตรฐาน : 02 590 7472

​ตรวจสอบเฝ้าระวัง : 02 5907277-8

​​โฆษณา : 02 5907277-8


E-mail : Cosmetic@fda.moph.go.th

Webmail | เว็บไซต์เก่า