หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางลำดับชื่อหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง

Download

1

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง


1.1

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธันวาคม 2564

Download


1.2

หลักเกณฑ์กัญชากัญชง ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2565 ((UPDATE))

Download1.2.1

Check list เอกสารแนบกัญชงกัญชาและเทอร์ปีน ฉบับปรุง 9 มิถุนายน 2565 ((UPDATE))

Download1.2.2

แบบหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง 16 มิ.ย. 65 ((UPDATE))

Download1.2.3

Q&A การจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีกัญชาและกัญชง 16 มิ.ย. 65 ((UPDATE))

Download


1.3

แนวทางการใช้คำว่า Anti Bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค.64 

Download


1.4

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 64 

Download


1.5

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบฉลากและรายการสารที่ต้องเพิ่มเงื่อนไข 2 ธ.ค. 64 

Download


1.6

เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 64 

Download


1.7

ตัวอย่าง LETTER OF AUTHORIZATION Update 16-11-61

Download


1.8

ไฟล์คำนวณปริมาณสารตามประกาศกระทรวง-21-05-62

Download


1.9

รายการสารที่ต้องเพิ่มเงื่อนไขประกอบการจดแจ้งหรือต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

Download


1.10

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (4 ตุลาคม 2565) ((UPDATE))

Download


1.11

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก (4 ตุลาคม 2565) ((UPDATE))

Download


1.12

คำชี้แจง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก (ข้อ 1.10 และ 1.11) ((UPDATE))

Download


1.13

หลักเกณฑ์การพิจารการจดแจ้งเครื่องสำอางในรูปแบบ Ampoule, Vial และ Syringe (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2566) ((UPDATE))

Download


1.14

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก (Mouth spray) (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2566)

Download


1.15

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2567) ((NEW))

Download